« | Úvodní stránka | »

Poskytnutí informace – dokumenty, kterými ministr vnitra udělil, resp. neudělil výjimku ve smyslu bodu XII usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření 113/2021 Sb.

8. 4. 2021

Č. j.: MV-42236-10/OSR-2021
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-dokumenty-kterymi-ministr-vnitra-udelil-resp-neudelil-vyjimku-ve-smyslu-bodu-xii-usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-26-unora-2021-c-216-o-prijeti-krizoveho-opatreni-113-2021-sb.aspx