« | Úvodní stránka | »

Poskytnutí informace – poskytnutí dotace anebo finanční výplaty (včetně honoráře za účast na projektech apod.) spolku manipulátoři.cz v roce 2021

23. 6. 2022

Č. j. MV-32775-7/US-2022
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-poskytnuti-dotace-anebo-financni-vyplaty-vcetne-honorare-za-ucast-na-projektech-apod-spolku-manipulatori-cz-v-roce-2021.aspx