« | Úvodní stránka | »

Poskytnutí informace – statistiky cizinců v ČR

23. 2. 2021

Č. j.: MV-16341-2/OAM-2021
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-statistiky-cizincu-v-cr.aspx