« | Úvodní stránka | »

Poskytnutí informace – zrušení či změna adresy pro doručování písemností

23. 6. 2022

Č. j. MV-43052-2/SC-2022
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-zruseni-ci-zmena-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti.aspx