« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – BERG Veronika

8. 4. 2021

Č.j.: OAM-864-12/PP-2021
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-berg-veronika.aspx