« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – BILIĆ Drago

23. 2. 2021

Č.j.: OAM-225-22/ZR-2021
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-vyhlasky-oamp-verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-bili%C4%87-drago.aspx