« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – CHAKHNASHVILI Polina

8. 4. 2021

Č.j.: OAM-22557-15/DP-2020
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-chakhnashvili-polina.aspx