« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – PENG Yanjie

8. 4. 2021

Č. j.: OAM-10735-14/DP-2018
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-peng-yanjie.aspx