« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – SAIKINA Milena

8. 4. 2021

Č. j.: OAM-16722-14/DP-2019
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-saikina-milena.aspx