« | Úvodní stránka | »

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – THAKUR Shefali

8. 4. 2021

Č. j.: OAM-29106-15/DP-2017
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-vyhlaska-oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost-thakur-shefali.aspx