Archive for August, 2015

« Previous Entries

Dačice poskytly záštitu prezentační výstavě škol

Monday, August 31st, 2015

Jihočeská hospodářská komora pořádá v Jindřichově Hradci prezentační výstavu středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť, jejíž 19. ročník se uskuteční dne 8. října 2015 na fakultě Managementu Vysoké školy ekonomické Praha. Město Dačice převzalo nad prezenční výstavou středních škol a učilišť morální a finanční záštitu ve výši 3.000 Kč. Akce je určená dětem a jejich rodičům s cílem zajímavou a interaktivní formou prezentovat činnost škol a historii dačických a …

Podpora rozvoje sociálních služeb na Dačicku

Monday, August 31st, 2015

Dačice vyhlašují na roky 2016 a 2017 granty na provozování sociálních služeb na území města Dačice včetně místních částí. V první polovině října budou vyhlášeny granty na poskytování pečovatelské služby, na zajištění provozu šatníku a poskytování osobní asistence, na provoz mateřského centra a na harm reduction, tedy práci s uživateli návykových látek. Žádosti bude možné předkládat ve lhůtě od 1. do 16. října 2015 do 9:00 h na podatelnu Městského úřadu Dačice. Město již tradičně podporuje …

č. 236/15 Vyhlášení Grantu harm reduction zneučívání návykových látek na rok 2016 a 2017

Monday, August 31st, 2015

Vyhlášení Grantu harm reduction zneučívání návykových látek na rok 2016 a 2017 v Dčicích a místních částech Usnesení o vyhlášení grantu Pravidla Grantového programu Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2016 – 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Žádost o přidělení grantu Čestné prohlášení

Prodloužení uzavírky silnice II. třídy č. 409 v průtahu obce Český Rudolec

Sunday, August 30th, 2015

Upozorňujeme na změnu termínu v dokončení uzavírky silnice II. tř. č. 409, která je uzavřena z důvodu rekonstrukce vodovodu. Termín se prodlužuje do 13. září 2015 včetně. Po dobu uzavírky je zcela uzavřen úsek silnice II. třídy č. 409 v průtahu obce Český Rudolec o délce 0,25 km. Silnice bude uzavřena v úseku od křižovatky sil. III/40626 po konec obce směr Slavonice.

Hlášení: OD Prior – slevy

Sunday, August 30th, 2015

č. 234/15 Oznámení veřejnou vyhláškou – stavební povolení

Sunday, August 30th, 2015

Oznámení veřejnou vyhláškou – stavební povolení na stavbu: Rekonstrukce polních cest v k. ú. Třebětice u Dačic. Zde ke stažení.

Hlášení: Barokní lidové tance

Friday, August 28th, 2015

Hlášení: Bohoslužba s barokním ordináriem a Barokní jarmark

Friday, August 28th, 2015

Zubní pohotovost – 29. – 30. 8.

Thursday, August 27th, 2015

Hlášení: Koncert renesanční a barokní hudby

Thursday, August 27th, 2015 « Previous Entries