Archive for July, 2016

« Previous Entries

Zubní pohotovost 6.-7.8.

Sunday, July 31st, 2016

č. 280/16 Oznámení záměru pronajmout – propachtovat část pozemku v k.ú. Dačice

Sunday, July 31st, 2016

Oznámení záměru pronajmout/propachtovat část pozemku v k.ú. Dačice o výměře 796 m 2 zde ke stažení

č. 280/16 Oznámení záměru pronajmout/propachtovat část pozemku v k.ú. Dačice

Sunday, July 31st, 2016

Oznámení záměru pronajmout/propachtovat část pozemku v k.ú. Dačice o výměře 796 m 2 zde ke stažení

Nová služba – Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec

Thursday, July 28th, 2016

Má vaše dítě problémy ve škole, zanedbává školní docházku, stěžují si na něj učitelé, má konflikty se spolužáky, nebo je naopak v poslední době uzavřené, samotářské, nevíte, co ho trápí? Jedním ze způsobů, jak najít pomoc, je kontaktovat Středisko výchovné péče – viz přiložený leták.

Hlášení: Nález – mobilní telefon

Thursday, July 28th, 2016

Hlášení: ČEVAK bude odečítat vodoměry

Wednesday, July 27th, 2016

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Wednesday, July 27th, 2016

Parkovací průkaz vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností. V Dačicích je to odbor sociálních věcí MěÚ pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice. Parkovací průkaz je vydáván držitelům průkazů ZTP s výjimkou osob se sluchovým postižením a držitelům průkazů ZTP/P. Podrobné informace jsou k dispozici v přiloženém souboru.

Hlášení: ČEVAK bude odečítat vodoměry

Wednesday, July 27th, 2016

Hlášení: Jarmark na Tříletém mlýně v Kdousově

Tuesday, July 26th, 2016

Zájezd do Kutné Hory

Monday, July 25th, 2016

Za historií do královského města s průvodcem Mgr. Lubomírem Krátkým. Odjezd v 6:30 h z Dačic, příjezd do Dačic v 18:00 h. Cena 300 Kč+vstupné (cca 200 Kč).

« Previous Entries