Archive for December, 2016

« Previous Entries

Hlášení: Přivítání nového roku na náměstí

Thursday, December 29th, 2016

Hlášení: Deskové hry v katolickém domě

Wednesday, December 28th, 2016

Hlášení: Deskové hry v katolickém domě

Wednesday, December 28th, 2016

Lipolec bude mít konečně vodovod

Tuesday, December 27th, 2016

Dačická radnice ví, že zásobování místní části Lipolec pitnou vodou je nedostačující, a proto už v několika předchozích letech začala pracovat na tom, jak vodovod posílit. Řešení se našlo v napojení Lipolce na vodovodní řad z Hostkovic. Jedná se o výstavbu vodovodní sítě v délce asi 2500 m, jednoho vodojemu o kapacitě 30 m3 a jedné čerpací stanice. Za pomoci dotace od Ministerstva zemědělství by měla být akce zrealizována do konce roku 2017.

Rozpočet na rok 2017 v Dačicích schválen

Tuesday, December 27th, 2016

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání schválilo rozpočet na rok 2017. Rozpočet je ve městě na Dyji schodkový, a to ve výši 10.646,60 tis. Kč. Na investice je v rozpočtu vyhrazeno 52.030 mil. Kč. Největší investicí bude pokračování v rekonstrukci místních komunikací na Peráčku za 8,2 mil. Kč a stavba hasičárny za 9 mil. Kč. Dalšími méně nákladnými akcemi bude další etapa ZTV na Nivách, projektová dokumentace na víceúčelovou sportovní halu, stavba kluziště, stavba DDM, přeložka veřejného …

Zubní pohotovost 31.12.2016 – 1.1.2017

Monday, December 26th, 2016

Hlášení: OD Prior Dačice – slevy

Thursday, December 22nd, 2016

Dívčí válka

Thursday, December 22nd, 2016

Divadelní komedie Františka Ringo Čecha. Vstupenky v předprodeji od 12.12.: řada 1.-6. za 379,-, řada 7.-15. za 359,-, ostatní 329,- Kč.

Dívčí válka

Thursday, December 22nd, 2016

Divadelní komedie Františka Ringo Čecha. Vstupenky v předprodeji od 12.12.: řada 1.-6. za 379,-, řada 7.-15. za 359,-, ostatní 329,- Kč.

Hlášení: Živý betlém

Wednesday, December 21st, 2016 « Previous Entries