Archive for February, 2017

« Previous Entries

Dačické spolky se mohou ucházet o příspěvek z rozpočtu města

Tuesday, February 28th, 2017

Ve středu 22. února 2017 vyhlásila Rada města Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2017.

Hlášení: Koncert v ZUŠ Dačice

Tuesday, February 28th, 2017

Hlášení: Dnes nepoteče voda v Bílkově

Tuesday, February 28th, 2017

Město nabízí k pronájmu čtyři volné byty

Tuesday, February 28th, 2017

3 + 1 – v ulici U Nemocnice 1 + 1 – v ulici Nivy 2 + 1 – v ulici Komenského… 1 + 0 – v ulici Bratrská – byt je nabízen jako STARTOVACÍ. Více informací na úřední desce nebo na stránce odboru správy budov.

Hlášení: Výroční členská schůze rybářského svazu

Tuesday, February 28th, 2017

Hlášení: Výroční členská schůze rybářského svazu

Tuesday, February 28th, 2017

Hlášení: Beseda o Pákistánu

Tuesday, February 28th, 2017

Město nabízí k pronájmu čtyři volné byty

Tuesday, February 28th, 2017

3 + 1 – v ulici U Nemocnice 1 + 1 – v ulici Nivy 2 + 1 – v ulici Komenského… 1 + 0 – v ulici Bratrská – byt je nabízen jako STARTOVACÍ. Více informací na úřední desce nebo na stránce odboru správy budov.

Dačické spolky se mohou ucházet o příspěvek z rozpočtu města

Tuesday, February 28th, 2017

Ve středu 22. února 2017 vyhlásila Rada města Dačice možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2017.

Finanční dar pro Babybox, z. s.

Monday, February 27th, 2017

Rada města Dačice schválila na svém 68. zasedání, které proběhlo 22. února 2017, poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Babybox, z. s. na zřízení nového babyboxu v Jindřichově Hradci. Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „V celé České republice bylo za jedenáct let existence uvedeno do provozu na 70 babyboxů, které zachránily život 147 dětem. V Jindřichově Hradci funguje babybox od roku 2008 a v současné době je vyměňován za model nové generace.“

« Previous Entries