Archive for April, 2019

« Previous Entries

Zajištění lékařské pohotovosti ve dnech 1. a 8. 5. 2019

Tuesday, April 30th, 2019

Nemocnice Dačice a.s. informuje, že ve dnech 1.5. a 8.5.2019 nebude v provozu z technických důvodů lékařská pohotovostní služba pro děti i dospělé v Dačicích. V nutných případech se obracejte na Nemocnici Jindřichův Hradec, Jihlava či Třebíč …

POZVÁNKA – Férová snídaně aneb piknik v trávě – 11. 5. 2019

Tuesday, April 30th, 2019

V sobotu 11. května se od 9:00 do 11:00 h v zámeckém parku uskuteční druhý ročník “Férové snídaně” v Dačicích k podpoře nejen lokálních pěstitelů, ale i pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Férová snídaně je příležitost, jak strávit příjemné dopoledne v zámeckém parku s kamarády, rodinou nebo sousedy. Naskládejte si do košíku lokální, bio či fairtradové dobroty a přidejte se!

POZVÁNKA – Jarní farmářské a řemeslné trhy v Dačicích – 11.5.2019

Tuesday, April 30th, 2019

V sobotu 11. května se od 8:00 do 13:00 h uskuteční jarní farmářské a řemeslné trhy v Dačicích. Farmářské a řemeslné trhy se konají již sedmým rokem a za tuto dobu se staly již tradiční akcí v Dačicích, která si našla svoji oblibu jak u prodejců, tak návštěvníků akce. O hudební zpestření se již tradičně postará harmonikář František Dědina. Děti se mohou těšit na mini ZOO a dílničky s Dačickým okénkem. Novinkou trhů bude předvedení ručních prací dačickými seniorkami.

Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení

Tuesday, April 30th, 2019

Informace o povinnostech vyplývajících z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících…

Hlasování do přenosné volební schránky

Tuesday, April 30th, 2019

Při volbách do Evropského parlamentu může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o přenosnou volební schránku.

POZVÁNKA -6. Mezigenerační setkání v DPS – Oslava Dne matek

Tuesday, April 30th, 2019

Děti z MŠ Bratrská a Sokolská, studenti ze SOUZaS a SŠTO Dačice se sejdou se seniory v DPS Dačice – 7. května v 9:15 h.

č. 167/19 Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou – rozhodnutí o umístění stavby – Dolní Bolíkov – …

Monday, April 29th, 2019

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou – rozhodnutí o umístění stavby – Dolní Bolíkov – rekonstrukce VO zde ke stažení

č. 164/19 Rohodnutí – obchodní centrum Dačice

Monday, April 29th, 2019

č. 164/19 Rohodnutí – obchodní centrum Dačice zde ke stažení

č. 165/19 Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – novostavba sporotvní haly v ul. …

Monday, April 29th, 2019

č. 165/19 Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – novostavba sporotvní haly v ul. Vápovská v Dačicích zde ke stažení

č. 166/19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Monday, April 29th, 2019

č. 166/19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu zde ke stažení

« Previous Entries