Archive for March, 2020

« Previous Entries

30.3.2020 – Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a stanovení výjimek

Tuesday, March 31st, 2020

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. do 6:00 h se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen …

30.3.2020 – Mimořádné opatření – prodloužení zákazu volného pohybu osob

Tuesday, March 31st, 2020

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. 2020 do 6:00 h se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

30.3.2020 – Mimořádné opatření – prodloužení omezeného provozu úřadů

Tuesday, March 31st, 2020

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. 2020 do 6:00 h se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,

Mimořádné opatření – prodloužení omezeného provozu úřadů

Tuesday, March 31st, 2020

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. 2020 do 6:00 h se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,

30.3.2020 Mimořádné opatření – ochranné prostředky dýchacích cest

Tuesday, March 31st, 2020

S účinností od 31. 3. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest …..

č. 121/20 Usnesení 41. zasedání rady města Dačice

Monday, March 30th, 2020

č. 121I20 Usnesení 41. zasedání rady města Dačice 121.pdf (60.94 kB)

č. 122/20 Rozhodnutí – Zahradní domek na pozemku pč. 2271/75 v k.ú. Dačice

Monday, March 30th, 2020

č. 122/20 Rozhodnutí – Zahradní domek na pozemku pč. 2271/75 v k.ú. Dačice 122.pdf (404 kB)

Omezení dopravy na železnici

Monday, March 30th, 2020

V souvislosti s COVID-19, došlo od 28.3.2020 k omezení železniční dopravy na trase Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Vlaky, které nebudou dočasně jezdit, jsou označeny červeně.

Tzv. ošetřovné pro OSVČ

Sunday, March 29th, 2020

Osobám samostatně výdělečně činným, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. O “ošetřovné” můžou žádat od 1.4.2020 prostřednictvím živnostenských úřadů.

č. 119/20 Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních …

Sunday, March 29th, 2020

Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Bílkov ke stažení

« Previous Entries