Informace odboru

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře

Tuesday, April 4th, 2017

Ve dnech 8. – 16. dubna 2017 se koná v budově OMS ČMMJ Jindřichův Hradec chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2016.

Nově upravené formuláře žádostí pro vodoprávní řízení

Monday, January 9th, 2017

Ministerstvo zemědělství, odbor 15110, zpracovalo novou verzi formulářů pro vodoprávní řízení, která umožňuje jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu.

Kontrola „kotlů“ v roce 2016

Sunday, October 16th, 2016

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem o ochraně ovzduší budou provádět výhradně tzv. odborně způsobilé osoby proškolené a pověřené výrobcem …

Kontrola „kotlů“ v roce 2016

Sunday, October 16th, 2016

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem o ochraně ovzduší budou provádět výhradně tzv. odborně způsobilé osoby proškolené a pověřené výrobcem …

Kontrola „kotlů“ – rok 2016

Monday, September 26th, 2016

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10kW do300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem o ochraně ovzduší budou provádět výhradně tzv. odborně způsobilé osoby proškolené a pověřené výrobcem …

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2015

Tuesday, January 26th, 2016

Pořádá Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Jindřichově Hradci ve dnech 9. – 17. dubna 2016.

Česká televize: České lesy znovu ničí kůrovec.

Sunday, October 4th, 2015

Reportáž o kůrovcové kalamitě na Dačicku odvysílaná v hlavních zprávách České televize dne 04. 10. 2015.

Radiožurnál: Jihočeskému kraji hrozí kůrovcová kalamita

Thursday, October 1st, 2015

Stromy oslabila mírná zima, sucho i šiškový rok…

Informace – “kotlíkové dotace”

Thursday, July 16th, 2015

Informace z odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeský kraj rozesílána na příslušné ORP v Jihočeském kraji.

Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací – MPVaK (verze …

Thursday, January 15th, 2015

Důležitá informace pro jednotlivé vlastníky vodohospodářského majetku.