Radnice

« Previous Entries

Životní prostředí – agenda vodního hospodářství sídlí v kanceláři č. 122

Friday, July 21st, 2017

V rámci stěhování odborů na MěÚ Dačice došlo i k přestěhování odboru životního prostředí – agendy vodního hospodářství. Hana Mátlová, DiS. a Stanislav Tobolka, DiS. nově sídlí v kanceláři č. 122 budovy “Starého zámku”, Krajířova 27/I, Dačice (kancelář památkové péče). Telefon je společný – a to 384 401 292 (telefonní číslo 384 401 291 bylo přiděleno Bc. Vandě Kalvodové, agenda ochrany ZPF).

Bezbariérový výtah pro Základní školu B. Němcové

Wednesday, June 14th, 2017

Rada města Dačice schválila na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 700 tisíc korun na realizaci bezbariérového výtahu pro Základní školu Boženy Němcové v Dačicích.

Nový Dům dětí a mládeže v Dačicích

Monday, June 12th, 2017

Rada města Dačice ve středu 7. června 2017 projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města návrh smluvního ujednání podmínek pro realizaci výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích.

Nový Dům dětí a mládeže v Dačicích

Monday, June 12th, 2017

Rada města Dačice ve středu 7. června 2017 projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města návrh smluvního ujednání podmínek pro realizaci výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích.

Hospodaření města za rok 2016 je přebytkové

Monday, June 12th, 2017

Rada města Dačice na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2016.

Stěhování městského úřadu

Wednesday, June 7th, 2017

Stěhování některých odborů z budovy starého zámku do nově zrekonstruované budovy čp. 2/I na Palackého náměstí se dostalo do druhé etapy.

Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

Friday, June 2nd, 2017

Rada města Dačice schválila na svém 79. zasedání, které proběhlo 29. května 2017, výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce akce „Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice za celkovou nabídkovou cenu 1,6 milionu korun bez DPH.

Změny v registru vozidel

Thursday, June 1st, 2017

Od 1. 6. 2017 mají vlastníci a provozovatelé vozidel možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Modernizace Městského úřadu Dačice

Thursday, May 18th, 2017

Modernizace městského úřadu je zaměřena především na zlepšení služeb pro naše občany. Rada města Dačice schválila v souvislosti s tím na svém 77. zasedání, které proběhlo 17. května 2017, podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura na realizaci akce „Modernizace Městského úřadu Dačice“.

Modernizace Městského úřadu Dačice

Thursday, May 18th, 2017

Modernizace městského úřadu je zaměřena především na zlepšení služeb pro naše občany. Rada města Dačice schválila v souvislosti s tím na svém 77. zasedání, které proběhlo 17. května 2017, podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura na realizaci akce „Modernizace Městského úřadu Dačice“.

« Previous Entries