Úřední deska

« Previous Entries

č. 299/22 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – u hospodářského dvora Veselíčko

Thursday, June 30th, 2022

č. 299/22 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – u hospodářského dvora Veselíčko Příloha

č. 296/22 Nabídka pronájmu volného bytu č. 4, ul. B. Němcové 211/V, Dačice

Thursday, June 30th, 2022

č. 296/22 Nabídka pronájmu volného bytu č. 4, ul. B. Němcové 211/V, Dačice

č. 297/22 Usnesení z 119. schůze rady města Dačice

Thursday, June 30th, 2022

č. 297/22 Usnesení z 119. schůze rady města Dačice

č. 295/22 Nabídka volného bytu v DPS byt č. 71

Thursday, June 30th, 2022

č. 295/22 Nabídka volného bytu v DPS byt č. 71

č. 298/22 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – k.ú. Slavonice

Thursday, June 30th, 2022

č. 298/22 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – k.ú. Slavonice příloha

Zápis z 3. valné hromady Mikroregionu Dačicko ze dne 16. 6. 2022

Wednesday, June 29th, 2022

Zápis z 3. valné hromady Mikroregionu Dačicko ze dne 16. 6. 2022

č. 294/22 Záměr pronajmout mobilní prodejní stánek

Wednesday, June 29th, 2022

č. 294/22 Záměr pronajmout mobilní prodejní stánek Otvírací doba Žádost o pronájem

č. 294/22 Záměr pronajmout mobilní prodejní stánek

Wednesday, June 29th, 2022

č. 294/22 Záměr pronajmout mobilní prodejní stánek Otvírací doba Žádost o pronájem

č. 291/22 Závěrečný účet města Dačice za rok 2021

Tuesday, June 28th, 2022

č. 291/22 Závěrečný účet města Dačice za rok 2021 Závěrečný účet města Dačice za rok 2021

č. 292/22 Veřejno právní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy s obcí Heřmaneč

Tuesday, June 28th, 2022

č. 292/22 Veřejno právní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy s obcí Heřmaneč

« Previous Entries