Volba prezidenta 2018

Výsledky volby prezidenta ČR v I. a II. kole v Dačicích

Saturday, January 27th, 2018

V Dačicích se volilo ve 14 volebních okrscích. Volební účast v prvním kole byla 64,88 %, ve druhém dosáhla 69,24 %.

Hlasování do přenosné volební schránky

Tuesday, January 23rd, 2018

V druhém kole volby prezidenta republiky může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 26. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Wednesday, January 3rd, 2018

Při volbě prezidenta může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 12. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 12

Wednesday, January 3rd, 2018

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 12 v budově Občanské komise v Hostkovicích, Hostkovice 28. V okrsku č. 12 volí voliči bydlící v místních částech Hostkovice a Lipolec.

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 11

Wednesday, January 3rd, 2018

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Velký Pěčín, Velký Pěčín 31. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

Thursday, December 28th, 2017

V době konání volby prezidenta bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz…

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Wednesday, December 13th, 2017

Informace je zveřejněna na úřední desce – viz odkaz

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Wednesday, December 13th, 2017

Delegaci členů a náhradníků okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky musí oprávněné osoby provést nejpozději do středy 13. prosince 2017 do 16 hodin.