Volby 2014

« Previous Entries

Ukončení činnosti volebních komisí

Sunday, November 2nd, 2014

Ve středu 29. října 2014 byla ukončena činnost okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí na území města Dačice. Termín výplaty odměn se předpokládá 10. listopadu 2014.

Výsledky voleb do zastupitelstva města

Thursday, October 16th, 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva města 10. a 11.10.2014

Informace pro voliče do 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Wednesday, October 15th, 2014

V pátek 17.10. 2014 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu dne 18.10.2014 od 8.00 hod do 14.00 hod se uskuteční 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volič s neplatným občanským průkazem se v této době může dostavit na Městský úřad v Dačicích a požádat o vydání občanského průkazu s dobou platnosti na 1 měsíc k uplatnění volebního práva. Stálá služba bude na oddělení občanských průkazů v pátek 17.10. 2014 do 17.00 hod, pak je nutno zatelefonovat pracovnici správního oddělení na tel. č. …

Hlasování do přenosné volební schránky

Wednesday, October 8th, 2014

Při volbách do zastupitelstva města Dačice může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 10. 10. 2014 do 11:00 h telefonicky na čísle 384 401 267, e-mailem na adresu evidence@dacice.cz. V průběhu voleb volič požádá přímo svoji příslušnou volební komisi. Ve volbách do zastupitelstva města nelze hlasovat na voličský průkaz.

Jak volit v komunálních volbách 2014

Tuesday, October 7th, 2014

Praktická příručka pro platný hlas Vám v názorných příkladech poradí, jak správně volit, aby byl Váš hlas platný.

Služba na Městském úřadu ve dnech voleb

Sunday, October 5th, 2014

V době konání voleb do zastupitelstev obcí v pátek dne 10. října 2014 do 22:00 h a v sobotu 11. října 2014 do 14:00 h může volič, který zjistí, že nemá platný občanský průkaz požádat o vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc. K žádosti s sebou přinese dosavadní občanský průkaz a 2 fotografie do občanského průkazu. Doklad mu bude na místě vyhotoven, aby mohl uplatnit své volební právo a v příslušné volební místnosti volit do zastupitelstva domovské obce …

Telefonní seznam okrskových volebních komisí v ORP Dačice

Sunday, October 5th, 2014

Telefonní seznam okrskových volebních komisí v ORP Dačice

Volby 2014 – možnost dopravy do volební místnosti z místní části

Monday, September 29th, 2014

Městský úřad v Dačicích oznamuje, že vzhledem k umístění některých volebních místností pro hlasování mimo místní část, týkající se místní části Hostkovice, Prostřední Vydří, Chlumec, Hradišťko, Borek a Velký Pěčín, bude dne 11.10.2014 organizována přeprava občanů autobusem.

1.zasedání okrskových volebních komisí

Thursday, September 11th, 2014

Starosta města Dačice svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí, které se bude konat ve čtvrtek 18.9.2014 na Městském úřadě v Dačicích, Palackého nám. 2/I, zasedací místnost č.2 (v přízemí budovy katastrálního úřadu).

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Thursday, September 11th, 2014

Časový harmonogram, program zasedání, odměny členů …

« Previous Entries