Volby 2016

« Previous Entries

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

Tuesday, October 11th, 2016

V době konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz. Služba bude fungovat na telefon. Telefonní číslo pro přivolání služby: 602502686. Trvání služby: pátek 14. října od 14 hod do 22. hod sobota 15. října od 8 hod do 14 hod Službu bude zajišťovat odbor vnitřních věcí, oddělení správní, v budově Palackého nám. 1/I, Dačice. Volič, který zjistí, že nemá platný občanský průkaz, může požádat o …

Výsledky voleb

Tuesday, October 11th, 2016

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů – konané dne 7.10. – 8.10.2016 jsou k dispozici v připojených odkazech:

Hlasování do přenosné volební schránky

Tuesday, October 11th, 2016

Při volbách do Senátu může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 14. října 2016 do 11.00 h telefonicky na čísle 384 401 267 nebo na e-mailovou adresu evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Přehled telefonního spojení do volebních místností – POÚ Dačice – aktualizace

Thursday, October 6th, 2016

Přehled telefonního spojení do volebních místností je vložený do tohoto článku ve formátu pdf ke stažení.

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

Monday, October 3rd, 2016

V době konání voleb do zastupitelstev kraje a do Senátu Parlamentu ČR bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz.

Hlasování do přenosné volební schránky

Monday, October 3rd, 2016

Při volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 7. října 2016 do 11.00 h telefonicky na čísle 384 401 267 nebo na e-mailovou adresu evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Přehled telefonního spojení do volebních místností – POÚ Dačice

Monday, September 26th, 2016

Přehled telefonního spojení do volebních místností je vložený do tohoto článku ve formátu pdf ke stažení.

1. Schůzka okrskových volebních komisí

Thursday, September 8th, 2016

Starosta města Dačice svolává 1. zasedání okrskové volební komise (OVK), pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky.

1. Schůzka okrskových volebních komisí

Thursday, September 8th, 2016

Starosta města Dačice svolává 1. zasedání okrskové volební komise (OVK), pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky.

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Thursday, September 1st, 2016

Informace o zasedáních okrskových komisí, o školení zapisovatelů, odměnách členů OVK a informace k organizaci voleb jsou obsaženy v příloze viz formát pdf.

« Previous Entries