Volby 2017

« Previous Entries

Telefonní seznam – volební místnosti

Friday, October 20th, 2017

Telefonní seznam do volebních místností při volbách do PS Parlamentu ČR.

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

Monday, September 25th, 2017

V době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz.

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Monday, September 11th, 2017

Informace jsou určeny pro členy okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Odkazy na informace z webu Ministerstva vnitra ČR

Friday, September 8th, 2017

Informace o způsobu hlasování během voleb do Poslanecké sněmovny, o možnosti hlasovat na voličský průkaz a o možnosti volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení najdete v přiložených odkazech, které vás přesměrují na webové stránky Ministerstva vnitra České republiky.

Odkazy na informace z webu Ministerstva vnitra ČR

Friday, September 8th, 2017

Informace o způsobu hlasování během voleb do Poslanecké sněmovny, o možnosti hlasovat na voličský průkaz a o možnosti volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení najdete v přiložených odkazech, které vás přesměrují na webové stránky Ministerstva vnitra České republiky.

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Friday, September 8th, 2017

Členy okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 mohou delegovat: politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji.

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 12

Friday, September 8th, 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je volební místnost okrsku č. 12 nově v budově Občanské komise v Hostkovicích, Hostkovice 28. V okrsku č. 12 volí voliči bydlící v místních částech Hostkovice a Lipolec.

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č.11

Friday, September 8th, 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č.11

Friday, September 8th, 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.

Hlasování do přenosné volební schránky

Tuesday, September 5th, 2017

Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 20. října 2017 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

« Previous Entries