Volby 2018

« Previous Entries

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

Wednesday, October 3rd, 2018

V době konání voleb do zastupitelstev obcí bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz. Trvání služby: pátek 5. října od 14:00 h do 22:00 h sobota 6. října od 8:00 h do 14:00 h Službu bude zajišťovat odbor vnitřních věcí, oddělení správní, v budově Palackého nám. 1/I, Dačice, tel. 384 401 267. Volič, který zjistí, že nemá platný občanský průkaz, může požádat o vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 …

Komunální volby 2018 – zajištění dopravy pro občany z místních částí

Tuesday, October 2nd, 2018

Městský úřad v Dačicích oznamuje, že vzhledem k umístění některých volebních místností pro hlasování mimo místní část (týkající se místních částí Lipolec, Prostřední Vydří, Chlumec, Hradišťko, Borek a Velký Pěčín) bude dne 6. 10. 2018 organizována zdarma přeprava občanů osobním devítimístným autem SDH Dačice.

Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstva města

Tuesday, October 2nd, 2018

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 11

Tuesday, October 2nd, 2018

Pro volby do zastupitelstva města Dačice je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.

Telefonní seznam – volební místnosti

Monday, October 1st, 2018

Telefonní seznam do volebních místností při volbách do zastupitelstva města.

Informace o době a místě konání voleb

Monday, October 1st, 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí.

Hlasování do přenosné volební schránky

Monday, October 1st, 2018

Při volbách do zastupitelstva města může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 5. října 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e-mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Monday, October 1st, 2018

Při volbách do zastupitelstva města může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 5. října 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e-mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Monday, August 27th, 2018

Delegování členů a náhradníků okrskové volební komise volby do zastupitelstva města Dačice musí volební strany provést nejpozději do středy 5. září 2018 do 16 hodin.

Informace o kandidátních listinách a kandidátech pro volby 2018

Sunday, August 26th, 2018

Informace o kandidátech Informace o kandidátních listinách a kandidátech registrovaných pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.

« Previous Entries