Volby 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Tuesday, September 29th, 2020

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční 2. a 3. 10. 2020 …

Přehled telefonního spojení do volebních místností – POÚ Dačice

Monday, September 28th, 2020

Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 02. a 03.10.2020

Hlasování do přenosné volební schránky

Monday, September 21st, 2020

Při volbách do zastupitelstev krajů může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do přenosné volební schránky…

Informace pro voliče v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19

Monday, September 21st, 2020

Upozornění: následující informace se vztahují pouze pro ty voliče, kteří jsou v období voleb v izolaci nebo v karanténě …

Materiály ke školení členů okrskových volebních komisí

Monday, September 21st, 2020

Školení se vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení ministerstva vnitra uskuteční převážně distanční formou, tj. samostudiem …

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Friday, August 14th, 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, informuji …