Volby prezidenta 2018

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta

Wednesday, November 15th, 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta

Wednesday, November 15th, 2017

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – volba prezidenta republiky

Monday, November 13th, 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – volba prezidenta republiky

Informace o vyhlášení volby prezidenta

Monday, November 13th, 2017

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech: pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.