Archive for May, 2019

« Previous Entries

V Telči se s výstavami rozloučili stylově. Módní přehlídkou

Friday, May 31st, 2019

Telč – Po více než dvou měsících se v Telči loučí se dvěma výstavami Na vlně retro a S tradicí v srdci – Další osudy malírny v Telči. Ve čtvrtek je stylově zakončila módní přehlídka s dobovým oblečením.

Letní provoz jihlavské MHD začne již v červnu

Friday, May 31st, 2019

Důvodem je slabší provoz v letních měsících a časté dovolené řidičů

Záměr statutárního města Jihlavy

Friday, May 31st, 2019

uzavřít dodatek č.8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2471/MO/10 ze dne 5.11. 2010 na pronájem nebytových prostor v domech č.p. 99 a 100 v Jihlavě
(majetkový odbor)

5. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy

Friday, May 31st, 2019

v úterý dne 11.června 2019 ve 13.00 hodin ve velké zasedací síní v přízemí Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo nám. 1
(tajemník)

Veřejná vyhláška o uložených nálezech

Friday, May 31st, 2019

Správní odbor Magistrátu města Jihlavy vyzývá vlastníky uvedených věcí, aby se o ně přihlásili
(správní odbor)

Oznámení o uložení písemnosti

Friday, May 31st, 2019

Eva Kalfářová, nar. 1980, též jako zákonný zástupce Martina Tůmy, nar. 2011
(správní odbor)

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Friday, May 31st, 2019

na ul. Vrchlického, Jana Masaryka, Dvořákova, Tyršova, Masarykovo nám, Benešova, Matky Boží, Věžní, Vrchlického, Bezručova — parkoviště ve vnitrobloku, Komenského, Palackého, Tyršova, Tolstého, Mahlerova umístění zákazových dopravních značek z důvodu Jihlavského Havíření 2019 ve dnech 21. -23. 6. 2019
(odbor dopravy)

Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení

Friday, May 31st, 2019

ke zřízeni stavby vodního díla: „vrtaná studna“ a přívod vody na pozemku p. č. 5561/1 v k. ú. Jihlava
(odbor životního prostředí)

Program 6. schůze Komise pro neziskovou a sociální oblast Rady města Jihlavy

Friday, May 31st, 2019

na den 3. 6. 2019

Zápis ze schůze Komise pro neziskovou a sociální oblast Rady města Jihlavy dne 28.5. 2019

Friday, May 31st, 2019 « Previous Entries