OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ č.j.: SÚ/5396/2018-4 ze dne 19.06.2018

19. 6. 2018

"Vrchlabí, ul. Krkonošská od ul. J.K.Tyla po ul. 5. května - veřejné osvětlení" na p.p.č. 108/3, 1711/8, 1715/8, 1887/3, 1887/5, 1887/6 a st.p.č. 178/1, 180, 205 v katastrálním území Vrchlabí

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Kačák a koupání

19. 6. 2018

co víme a řešíme

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ pro stavbu "Vrchlabí kvvn pro TS akvapark" č.j.: SÚ/2855/2018-7 ze dne 19.06.2018

19. 6. 2018

na p.p.č. 632/5, 1837/3, 1836/1, 1837/2, 561/41 a 561/6 v katastrálním území Vrchlabí.

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Veřejná vyhláška – neuhrazený poplatek za komunální odpad

18. 6. 2018

Městský úřad Vrchlabí oznamuje, že v souladu s ust. § 50 odst. 1 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je v budově Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, č. dveří 005, přízemí od 18.6.2018 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 1/2018 kterým se na základě ust. § 11 odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2018

18. 6. 2018Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.července 2018

18. 6. 2018Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.července 2018

18. 6. 2018Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

HC Stadion již zná trenérskou dvojici…

17. 6. 2018

Daniela Udatná - Trenérskou dvojici bude pro nadcházející sezónu tvořit Václav Baďouček spolu se stávajícím trenérem Petrem Hlaváčem.

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Změny v agendě řidičských průkazů

15. 6. 2018

nově lze žádat na libovolném úřadě, není třeba nosit fotografii

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

Omezení provozní doby evidence řidičů ke konci měsíce června

15. 6. 2018

z důvodu přechodu na nový informační systém registru řidičů

Tento článek patří do kategorie: Uncategorized

« Previous Entries