Archive for March, 2017

« Previous Entries

Opatření obecné povahy č. 8/2017. kterým se stanoví místní úprava provozu v k.ú. Horní Kalná u čp. 160, spočívající v umístění zpomalovacího příčného prahu

Thursday, March 30th, 2017

Odbahnění Kačáku na webové kameře

Thursday, March 30th, 2017

Výlukové jízdní řády linkových autobusů po dobu rekonstrukce ulice Dělnická

Thursday, March 30th, 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.6/2017/ZM

Thursday, March 30th, 2017

Zveřejnění smlouvy na základě § 10d odst. 1) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.4/2017/ZM

Thursday, March 30th, 2017

Zveřejnění smlouvy na základě § 10d odst. 1) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.3/2017/ZM

Thursday, March 30th, 2017

Zveřejnění smlouvy na základě § 10d odst. 1) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlédnutí za mládeží HC Stadion Vrchlabí a HC Krkonoše

Wednesday, March 29th, 2017

Jana Poskerová – Hokejová sezóna 2016/2017 skončila, led na zimácích pomalu taje, malí i velcí hokejisté z Vrchlabí si užívají zaslouženého volna, na tréninku se sejdou opět v květnu. Jaká tedy byla uplynulá sezóna.

Opatření obecné povahy č. 7/2017, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na místní komunikaci na p.p.č. 922/1 a 813/6 v k.ú. Hostinné, z důvodu zřícení části objektu bývalé sodovkárny

Wednesday, March 29th, 2017

Opatření obecné povahy č. 6/2017, který se stanoví přechodná úprava provozu na silnici III/32551, II/295, III/2953 a III/2954 z důvodu úplné uzavírky Dělnické ulice v k.ú. Podhůří-Harta v době její rekonstrukce

Wednesday, March 29th, 2017

Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka služba sociální rehabilitace

Tuesday, March 28th, 2017 « Previous Entries