Archive for April, 2018

« Previous Entries

Výběrové řízení na místo personalisty a mzdového účetního Městského úřadu Hostinné

Monday, April 30th, 2018

Výběrové řízení na místo obsluhy sběrného dvora městského úřadu Hostinné

Monday, April 30th, 2018

Výběrové řízení na místo účetní Městského úřadu Hostinné

Monday, April 30th, 2018

Puls květen

Monday, April 30th, 2018

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na silnici III/32551 – ulice Dělnická v k.ú. Podhůří-Harta a Vrchlabí

Monday, April 30th, 2018

30.9.2018 – STARÁ DOBRÁ KAPELA (19:00)

Saturday, April 28th, 2018

Představen? bylo odloženo z důvodu nemoci pana Postr?neck?ho. Nov? term?n bude v nejbližš? době upřesněn. Hraj?: V?clav Postr?neck?, Svatopluk Skopal, ?Zdeněk Maryška / Karel Vlček, V?clav Helšus, Johanna Tesařov? / Zdena Herfortov?, Naďa Konvalinkov?.

Veřejná vyhláška – uložení písemnosti, Pavel Koukola

Friday, April 27th, 2018

Den otevřených dveří na požární stanici HZS

Friday, April 27th, 2018

1. května pro veřejnost, 2. května pro organizované skupiny

Daň z nemovitých věcí na rok 2018

Wednesday, April 25th, 2018

20.6.2019 – Přednáška (17:30)

Tuesday, April 24th, 2018

?Předn?ška na t?ma Metabolismus lidsk?ho těla aneb co je dobr? vědět, předn?š? MUDr. Jan M?ka v?r?mci cyklu Abeceda zdrav? ve Vrchlab?

« Previous Entries