Archive for May, 2018

« Previous Entries

Vyjádření Jiřího Jakubce k nadcházející sezoně

Thursday, May 31st, 2018

Daniela Udatná – Přinášíme Vám oficiální vyjádření vedení HC Stadion Vrchlabí, zastoupené Jiřím Jakubcem, k nadcházející sezóně…

Opatření obecné povahy č. 22/2018, který se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích

Thursday, May 31st, 2018

Oznámení o konání 19. zasedání zastupitelstva města

Tuesday, May 29th, 2018

Územní rozhodnutí ze dne 28.05.2018 pod č.j. SÚ/4827/2018-7

Monday, May 28th, 2018

Rozhodnutí o umístění stavby – sklad zahradního nářadí na p. p. č. 1429 v kat. území Horní Kalná

Územní rozhodnutí ze dne 28.05.2018 pod č.j. SÚ/4827/2018-7

Monday, May 28th, 2018

Rozhodnutí o umístění stavby – sklad zahradního nářadí na p. p. č. 1429 v kat. území Horní Kalná

Reportáž z konference Smart City Vrchlabí

Monday, May 28th, 2018

na videokanále města na Youtube

Reportáž z konference Smart City Vrchlabí

Monday, May 28th, 2018

na videokanále města na Youtube

Informace o zpracování osobních údajů

Monday, May 28th, 2018

Správce osobních údajů Město Vrchlabí poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. GDPR tyto informace

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje"

Monday, May 28th, 2018

Usnesení z 42. jednání rady města dne 22.05.2018

Friday, May 25th, 2018 « Previous Entries