Archive for June, 2018

« Previous Entries

2017

Friday, June 29th, 2018

Veřejná vyhláška – neuhrazený poplatek za komunální odpad III.

Friday, June 29th, 2018

Městský úřad Vrchlabí oznamuje, že v souladu s ust. § 50 odst. 1 zákona č. 280/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je v budově Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, č. dveří 005, přízemí od 2.7.2018 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 3/2018 kterým se na základě ust. § 11 odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Změna zákona o cestovním ruchu

Friday, June 29th, 2018

Dne 01. 07. 2018 nabude platnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu, která zpracovává příslušné předpisy Evropské unie pro oblast zájezdů a spojených cestovních služeb.

Rozhodnutí – stavební povolení ze dne 29.06.2018 pod č.j. SÚ/6154/2018-5

Friday, June 29th, 2018

Stavební povolení na stavbu – Vrchlabí – Berlín, ul. Luční – II. etapa – Vrchlabí-Podhůří

Rozhodnutí – stavební povolení ze dne 27.06.2018 pod č.j. SÚ/ 6047/2018-7

Friday, June 29th, 2018

Stavební povolení na stavbu – Vrchlabí – Berlín, ul. Luční I. etapa – Vrchlabí-Podhůří

Otevřena hřbitovní stezka "Za pamětí Vrchlabí"

Friday, June 29th, 2018

23 zastavení u hrobů významných osobností z minulosti Vrchlabí a pozoruhodných architektonických děl

Změna zákona o cestovním ruchu

Friday, June 29th, 2018

Oznámení o záměru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na vyhlášení zvláště chráněného území, PP Vejsplachy

Thursday, June 28th, 2018

Puls červenec

Wednesday, June 27th, 2018

Opatření obecné povahy č. 27/2018, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Hostinném po dobu akce Porcinkule

Wednesday, June 27th, 2018 « Previous Entries