Archive for June, 2019

« Previous Entries

Výstražná informace meteorologů

Sunday, June 30th, 2019

nebezpečí požárů, velmi silné bouřky, vysoké teploty

Výstražná informace meteorologů

Sunday, June 30th, 2019

nebezpečí požárů, velmi silné bouřky, vysoké teploty

Odklad rekonstrukce ulice Komenského

Friday, June 28th, 2019

na příští rok

Odklad rekonstrukce ulice Komenského

Friday, June 28th, 2019

na příští rok

Tabulka odběrů – hodnocení dle Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Friday, June 28th, 2019

Tabulka odběrů – hodnocení dle Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Friday, June 28th, 2019

záměr výpůjčky části pozemku

Friday, June 28th, 2019

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. SÚ/5264/2019-6 ze dne 25.06.2019

Thursday, June 27th, 2019

Umístění stavby “REKO MS Vrchlab Fügnerova” k.ú. Vrchlabí – STL plynovod

záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.

Thursday, June 27th, 2019

záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 193, Krkonošská ul.

Thursday, June 27th, 2019 « Previous Entries