Archive for March, 2020

« Previous Entries

Puls duben

Tuesday, March 31st, 2020

Opatření obecné povahy č. 13/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích v souvislosti s uzavírkou silnice I/14 ul. Komenského

Tuesday, March 31st, 2020

Opatření obecné povahy č. 13/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích

Tuesday, March 31st, 2020

Usnesení z 20. jednání rady města dne 25.03.2020

Tuesday, March 31st, 2020

Územní rozhodnutí č.j. SÚ/1689/2020-9 ze dne 26.03.2020

Tuesday, March 31st, 2020

Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu vč. připojení na technickou a dopravní infrastrukturu na pozemcích p.č. 478/1, 478/2, 478/5, 487/11 v kat.úz. Horní Kalná

Opatření obecné povahy č. 12/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici II/295, III/2953 a III/32551 z důvodu provádění rekonstrukce vodovodu na ul. Komenského

Monday, March 30th, 2020

Plošná desinfekce veřejně přístupných prostor

Monday, March 30th, 2020

Plošná desinfekce veřejně přístupných prostor

Monday, March 30th, 2020

Opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice II/325 v úseku Hostinné – Rudník dle situací

Monday, March 30th, 2020

Opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice II/325 v úseku Hostinné – Rudník dle situací

Monday, March 30th, 2020 « Previous Entries