Archive for April, 2020

« Previous Entries

Puls květen

Thursday, April 30th, 2020

Puls květen

Thursday, April 30th, 2020

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2020

Wednesday, April 29th, 2020

Správa KRNAP – oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Tuesday, April 28th, 2020

vyhrazení cyklotras, míst k vjezdu motorových vozidel, lezeckých terénů a splouvání vodních toků

Platná pravidla volného pohybu na veřejnosti, sportování, účasti na bohoslužbách a spolkové činnosti

Monday, April 27th, 2020

aktualizováno dle opatření vlády ze dne 23.04.2020

Platná pravidla volného pohybu na veřejnosti, sportování, účasti na bohoslužbách a spolkové činnosti

Monday, April 27th, 2020

aktualizováno dle opatření vlády ze dne 23.04.2020

Platá pravidla volného pohybu na veřejnosti, sportování, účasti na bohoslužbách a spolkové činnosti

Monday, April 27th, 2020

aktualizováno dle opatření vlády ze dne 23.04.2020

Změna provozu linkových autobusů a MHD

Monday, April 27th, 2020

od soboty 25. dubna nástup předními dveřmi s odbavením

Opatření obecné povahy č. 18/2020, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na místních komunikacích v souvislosti s uzavírkou ul. U Nemocnice

Monday, April 27th, 2020

Obnovení provozu mateřských škol a jeslí

Monday, April 27th, 2020

předpoklad od pondělí 11. května

« Previous Entries