Archive for April, 2021

« Previous Entries

Veřejná vyhláška – neuhrazený poplatek za komunální odpad

Friday, April 30th, 2021

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Vrchlabí jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že od 30. 04. 2021 je v budově Městského úřadu Vrchlabí, Zámek 1, č. dveří 005, přízemí v úředních dnech zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. MUVR/20213 2021/KRAPE ze dne 30. 04. 2021 O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ OMUNÁLNÍCH ODPADŮ za roky 2018, 2019 a 2020 poplatníkům, kteří neuhradili včas nebo ve správné výši v rozhodném období předmětný poplatek za uvedené roky ve lhůtě stanovené obecně závaznými vyhláškami města Vrchlabí č. 2/2012 a č. 3/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, tedy vždy do konce měsíce dubna příslušného kalendářního roku.

Otevírací doba kompostárny v roce 2021

Friday, April 30th, 2021

Puls květen

Friday, April 30th, 2021

Omezený přístup do areálu rybníka Vejsplachy

Thursday, April 29th, 2021

po dobu stavby akvacentra

Otevírací doba Sběrného dvora

Thursday, April 29th, 2021

Realizační tým 2021/2022

Wednesday, April 28th, 2021

Daniela Udatná – Čekání se vyplatilo! Po měsíci intenzivních jednání vám představujeme nové tváře realizačního týmu pro sezonu 2021/2022.

Tomáš Jirků končí se svou hráčskou kariérou

Tuesday, April 27th, 2021

Tomáš Otradovský (Krkonošský deník) – Aktivní hráčskou kariéru se po této sezoně rozhodl ukončit kapitán mužstva TOMÁŠ JIRKŮ (29). Služebně nejstarší hráč našeho týmu a zároveň šéftrenér mládeže se rozhodl, že již nechce plnit obě role.
Od nové sezony bude pouze koučovat. Vedle rozvíjení talentu u mladých hokejistů se stane navíc členem realizačního týmu A mužstva dospělých.

Užíval jsem si každý zápas, říká po třech sezónách ve Vrchlabí Ján Niko

Monday, April 26th, 2021

Tomáš Otradovský (Krkonošský deník) – Jedním z hráčů, které v příští sezóně již nebudeme v domácím dresu vídat, je třicetiletý obránce JÁN NIKO.
Jak hokejista, jenž ve Vrchlabí působil ve třech sezonách, informaci přijal a jak bude na Vrchlabí vzpomínat, prozradil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Opatření obecné povahy č. 16/2021, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v obci Dolní Dvůr a Lánov v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace Zimní stráň

Monday, April 26th, 2021

Organizační struktura Majetkového odboru

Monday, April 26th, 2021 « Previous Entries