« | Úvodní stránka | »

Rozhodnutí o vydání společného povolení, č.j.: MUVR/30810/2021/MARZD, ze dne 29.07.2021

29. 7. 2021

pro stavbu "Vrchlabí - Ulice J. Šíra - rekonstrukce ulice" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 663, 930, parc. č. 237/1, 237/2, 237/5, 1717/1, 1717/2, 1717/3 v katastrálním území Vrchlabí.
Přečíst celý článek, který pochází z tohoto odkazu:
https://www.muvrchlabi.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18630&id=10616