Archive for October, 2021

« Previous Entries

záměr prodeje pozemků v lokalitě Kalvárie za účelem investorské výstavby

Monday, October 11th, 2021

Usnesení z 42. jednání rady města dne 06.10.2021

Monday, October 11th, 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za město Vrchlabí

Saturday, October 9th, 2021

Kolaudační rozhodnutí "Kanalizace a ČOV v Černém Dole"

Friday, October 8th, 2021

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje"

Friday, October 8th, 2021

Opatření obecné povahy č. 41/2021, kterým se stanoví přechodná úprava provozu při provádění protlaku pod silnicí III/32551 v Kunčicích n.L. pro LTM Krkonoše

Thursday, October 7th, 2021

Dražební vyhláška 081 EX 0564207-517

Thursday, October 7th, 2021

záměr nájmu, uzavření dodatku a prodeje

Thursday, October 7th, 2021

Výběrové řízení na místo referenta stavebního úřadu – VIII. kolo

Wednesday, October 6th, 2021

Výběrové řízení na místo referenta úřadu územního plánování -V. kolo

Wednesday, October 6th, 2021 « Previous Entries